Keele valimine

et
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Eesti keel
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Kuidas eelistate oma kontot täiendada?

* Me ei võta vahendustasu konto täiendamise eest

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 23.02.2022

Yalla Group Limited: ära jäta kasutamata võimalikku survet lühikeseks müüjatele

Ticker: YALA.US
Hetkehind: 6,55 dollarit
Hinnasiht: 12 dollarit
Tõusupotentsiaal: 83%
Ajahorisont: 3 kuud
Risk: kõrge
Positsiooni suurus: 2%

Alternatiivne viis ideesse investeerimiseks:

Ostmine optsioonide kaudu:
Call: Strike: 10, Tähtaeg: 14.04.2022
Sisenemise hinnad: CALL: 0,40 dollarit
Optsioonide tõusupotentsiaal: 425%
Optsioonide maksimaalne võimalik kahju: 100%
Ajahorisont: 2 kuud

Ettevõte

Yalla Group Limited haldab sotsiaalset audiorakendust ja meelelahutusplatvormi nimega Yalla – peamiselt Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnas. Ettevõtte platvorm müüb virtuaalseid kaupu. Samuti pakub see grupivestlust ja mänguteenuseid.

Mis on idee?

Kasutada ära oodatavat pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatust härgade kasuks, ostes Yalla Group Ltd aktsiaoptsioone (ADR-e).

Miks meile meeldib Yalla Group Ltd.?

Esiteks: Positiivne hoog, mis kajastub ettevõttes Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas valitseva domineerimise taustal.

Frost & Sullivan aruande kohaselt on ettevõte nüüd Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika suurim sotsiaalne audiorakendus.

Ettevõtte toode on sisuliselt paljukiidetud Clubhouse'i kohandus Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika kasutajatele. Lisaks häälvestlusele on rakenduses ka mänge – eriti Yalla Ludo.

Clubhouse hakkas kaotama oma kasutajaskonda (ja koos sellega ka kogu uue tehnoloogia kiidulaulu) hetkel, mil ülemaailmsed suhtlusvõrgustikud (nt Twitter) hakkasid audiotehnoloogiat kohandama.

Erinevalt Clubhouse'ist ei ole Yalla tootlus lakanud kasvamast isegi pärast aktsiahinna märkimisväärset langust, mida näitavad ettevõtte tegevusnäitajad.

Allpool on toodud ettevõtte kasvu peamised tõukejõud. Oleme näinud MAU (igakuised aktiivsed kasutajad) märkimisväärset kasvu kõigis ärisegmentides. Pealegi kasvas aastaga (3. kvartali aruannete põhjal) maksvate kasutajate arv 51%, Selle peamiseks tõukejõuks oli Yalla Ludo eest maksvate mängijate arvu 52%-line kasv – 4 miljonilt 6,1 miljonile.


Allikas: 6-k ettevõtte aruanded


Osta Yalla Group Ltd. aktsiaid >>

Teiseks: Paranenud finantstulemused

Yalla kvartaalsed tulud on pärast IPO-t märkimisväärselt kasvanud; EBITDA kvartalite lõikes, välja arvatud 2020. aasta III kvartal, on järginud müügituludega sama trajektoori. Allolev diagramm kujutab ettevõtte kvartalset tulu ja EBITDA andmeid, mis näitab ettevõtte stabiilset kasvupositsiooni:


Allikas: Thomson Reuters Eikon

Ettevõtte puhaskasumi kvartaalne areng kajastub miljonites dollarites. Seda äri ei koorma suur hulk põhivarasid, seega on puhaskasum sarnane EBITDA-ga:

Allikas: Thomson Reuters Eikon

Otsesed konkurendid puuduvad (välja arvatud LIZI - Small Cap). Kaudsete konkurentidega ei tohiks ettevõtet võrrelda, sest see loob moonutatud ettekujutuse ettevõtte olukorrast. Praeguseid kordajaid tuleks võrrelda eeldatavate tulevaste kordajatega, võttes arvesse ettevõtte kasvu:

 • Ettevõtte väärtus/EBITDA - 8.28x vs FWD Ettevõtte väärtus/EBITDA 6x
 • Ettevõtte väärtus/tulu - 2.52x vs FWD Ettevõtte väärtus/tulu - 2.34
 • Ettevõtte väärtus/rahavoog - 14.95x vs FWD Ettevõtte väärtus/rahavoog - 5.33x
 • Hinna/tulu suhe viimase 60 päeva jooksul:

Allikas: Thomson Reuters Eikon

Refinitiivide andmete põhjal on ärikasvu arvestades Forward hinna/tulu suhe 8,17 – see on väga konservatiivne väärtus. Selle tulude ja netosissetuleku kasvu juures on suhtarvu tase optimaalne.

Ettevõttel puudub võlg. Samuti on ettevõttel palju sularaha, millest osa saaks kasutada varem lubatud tagasiostuks ning võimalikeks ühinemisteks ja ülevõtmisteks.

Allikas: Thomson Reuters Eikon

Kolmandaks: Tagasiostud

21 mail 2021 teatas Yalla Group Limited aktsiate tagasiostuprogrammist 21.kuni 150 miljoni USA dollari ulatuses tähtajaga 12 kuud. Tänaseks ei ole aktsiaid tagasi ostetud. Usume, et ettevõtte poolt aktsiate tagasiostmise tõenäosus on suur enne 21. maid 2022. aastal. Täna on väljakuulutatud summaks 15% ettevõtte kapitalisatsioonist ja need tagasiostud võivad vallandada surve lühikeseks müüjatele, kuna enam kui 20% aktsiate tagasiostmisest käibel olevad aktsiad on lühikeseks müüjate käes.

Investeerimisfirmade soovitused

8/10/2021 Oppenheimer - 25 dollarit

Riskid

1) Audiotehnoloogia kohandamine suurte tegijate poolt (ülemaailmsed ettevõtted)

Twitter ja teised ülemaailmsed sotsiaalvõrgustikud on sotsiaalse audiorakenduse tehnoloogiat juba kohandanud. Aga kuna idee on lühiajaline, siis on antud kontekstis olulisem ettevõtte hetkeseis, aga ka äri lähiajal oodatav kasv ehk tulu ja EBITDA kasvu kajastav aktiivsete kasutajate kasv.

2) Aktsiate pakkumise täiendav suurendamine reegli 144 alusel.

Koos avalike aktsiatega on ettevõte volitanud palju suuremat arvu aktsiaid (kokku veidi alla 150 miljoni, võrreldes 18,6 miljoniga). Need aktsiad, mis ei ole käibel, on piiratud ja seetõttu ei saa neid lihtsalt turul müüa. Kuid praegu kehtiva reegli 144 kohaselt on isikul (siseringil), kes on hoidnud piiratud väärtpabereid vähemalt kuus kuud õigus müüa piiratud väärtpabereid ilma registreerimata, kuid nad peavad täitma aktsiate müümisel ühte kahest tingimusest:

 • 1% käibel olevate lihtaktsiate arvust, mis oleks ligikaudu 1 184 961 A-klassi aktsiat
 • ja aktsiate keskmine nädalane kauplemismaht nelja kalendrinädala jooksul enne müügiteate SEC-le esitamise kuupäeva.

See tähendab, et piiratud aktsiate omanikud saavad neid piiratud koguses müüa avatud turul. Selle riski realiseerimine võib tekitada negatiivse tagasisideahela.

Lisaks: lühiajaliste investeerimisideede jaoks on optsioonide mahud huvitavad – need võimaldavad eristada optsioonikauplejate meeleolu. Antud juhul on avatud huvi ostuoptsioonide vastu 3 korda suurem kui avatud huvi müügioptsioonide vastu. Kõige likviidsemad on need optsioonid, mille kehtivusaeg on 14. aprill 2022. aasta – sellest ka meie investeerimise tähtaeg. Aktsiate tagasiostmine toimub eeldatavasti 21. maiks 2022 aasta. Sel juhul tähendab aprilli CALL optsioonidesse investeerimine, et investor eeldab, et aktsiad lunastatakse enne aegumiskuupäeva. Väiksema riski huvides võib investor kaaluda vähemlikviidsete optsioonide lõppemist pärast aktsiate tagasiostu aegumist, kuid siis on vähenenud likviidsuse tõttu oht, et optsioone ei saada õige hinnaga või saab neid kõrgema, kahjumliku hinnaga.

Allikas: market chameleon

Järeldus

Kui ettevõtte kasvueeldused on õiged, on Yalla täna odav, kõrge marginaaliga, kiiresti kasvav ja korras bilansiga ettevõte. Boonuseks on oodatavad tagasiostud tähtajaga 21. mai 2022. aasta. Kõrge lühikeseks müüjate surve (>20%) võiks olla lisakütuseks hinnatõusule, kui ettevõte hakkab aktsiaid tagasi ostma.

* Vastavalt nõuetele vastavuse testile

Kuidas ideed kasutada?

 1. Osta Yalla Group Limited aktsiaid hinnaga 6,55 dollarit.
 2. Allokeeri ostmiseks mitte rohkem kui 2% oma portfellist. Tasakaalustatud portfelli koostamiseks võid kasutada meie analüütikute soovitusi.
 3. Müü kui hind jõuab tasemele 12 dollarit.

Kuidas osta Yalla Group Limited?

Kui sul pole veel investeerimiskontot, ava see kohe: seda saab teha veebis, vaid 10 minutiga. Kõik, mida pead tegema, on täitma lühikese vormi ja kinnitama oma konto.

Pärast konto avamist saad aktsiaid osta ühel järgmistest viisidest:

Freedom24 veebiplatvorm: sisesta Veebiterminal otsingukasti YALA.US (Yalla Group Limited ticker NYSE-is) ja vali tulemustest Yalla Group Limited. Ava paremal kauplemisaknas turvaline sessioon, vali ostetavate aktsiate arv ja klõpsa nuppu Osta.

Freedom24 iPhone`i või Androidi rakendus: mine hinnaekraanile ja koputa paremas ülanurgas olevat otsinguikoon. Sisesta kuvatavasse otsingudialoogi YALA.US (Yalla Group Limited nimetus NYSE-is) ja valige otsingutulemustes Yalla Group Limited Seejärel näed aktsiat turu jälgmisnimekirjas; toksa seda ja mine kuvatavas dialoogis vahekaardile Tellimus. Määra ostetavate aktsiate arv ja klõpsa nuppu Osta.


Osta Yalla Group Ltd. aktsiaid >>


*Soovi korral on saadaval lisainfo. Väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse investeerimine hõlmab alati kapitalikaotuse ohtu. Klient peaks seda teadvustama, sealhulgas tutvuma riskide avalikustamise teatisega. Arvamused ja hinnangud on meie nägemus selle kuupäeva seisuga ning neid võidakse ette teatamata muuta. Vahendustasud või muud tasud võivad vähendada finantstulu. Varasem tootlus ei näita tulevasi tulemusi. See materjal ei ole mõeldud mis tahes finantsinstrumendi ostmise või müümise pakkumisena. Siinsed arvamused ja soovitused ei võta arvesse kliendi individuaalseid olusid, eesmärke ega vajadusi ega kujuta endast investeerimise nõustamisteenust. Selle ülevaate saaja peab siin nimetatud väärtpaberite või finantsinstrumentide osas iseseisvalt otsustama. Teavet on saadud allikatest, mida Freedom Finance Europe Ltd või tema sidusettevõtted ja/või tütarettevõtted (kõik koos Freedom Finance) peavad usaldusväärseteks. Freedom Finance ei taga selle info täielikkust ega täpsust, välja arvatud Freedom Finance`i ja või tema sidusettevõtete avalikustamise teavitus ja analüütikute seotus emitendiga, mis on analüüsi objektiks. Kõik hinnad on indikatiivsed väärtpaberite turu sulgemise hinnaga, kui ei ole sätestatud teisiti. • Teabeallikad

  https://ir.yallatech.ae/

  https://marketchameleon.com/

  https://insights.frost.com/tv_top50technologies2021?campaign_source=FrostWebsite

  https://app.quotemedia.com/data/downloadFiling?webmasterId=101533&ref=116243700&type=PDF&symbol=YALA&companyName=Yalla+Group+Limited+American+Depositary+Shares+each+representing+one+Class+A&formType=6-K&dateFiled=2021-11-10&CK=1794350

  https://www.prnewswire.com/news-releases/yalla-group-limited-announces-up-to-us150-million-share-repurchase-program-301296795.html

  https://marketchameleon.com/Overview/YALA/OptionSummary/

 • Soovituste hindamise metoodika vastavalt turu-uuringute kasutustingimustele