Keele valimine

et
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

Eesti keel
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Kuidas eelistate oma kontot täiendada?

* Me ei võta vahendustasu konto täiendamise eest

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 02.03.2022

Blucora Inc: direktorite väljavahetamisel oodatav 53.85% hinnatõus

Ticker: BCOR.US
Hetkehind: 19,5 dollarit
Hinnasiht: 30 dollarit
Tõusupotentsiaal: 53.85%
Ajahorisont: 12 kuud
Risk: kõrge
Positsiooni suurus: 2%

Ettevõte

Blucora Inc. pakub laia valikut finantsteenuseid. Tegevusalasse kuuluvad varahalduse osakond ja maksude ettevalmistamise osakond. Blucora pakub oma maksulahendusi ja varahaldusteenuseid klientidele USA-s.

Mis on idee?

Teenida raha ettevõtte Blucora Inc. aktsiatega, mis võivad tõusta tänu investeerimisfondi Engine Capital LP algatusele. See fond teeb ettepaneku esitada 2022. aasta üldkoosolekul ettevõtte juhatusse valimistel kolm kõrgelt kvalifitseeritud ja sõltumatut kandidaati.


Osta Blucora Inc. aktsiaid >>

Miks meile meeldib Blucora Inc.?

Esiteks: Aktsionäride jaoks väärtuse stagnatsiooni eeldatav lõpp direktorite vahetumise tõttu

Engine Capital LP on eriolukordadele keskenduv fond, mis investeerib aktiivselt ja passiivselt ettevõtetesse, kus toimub olulisi muutusi. See fond on Blucora Inc. suuraktsionär, millele kuulub ligikaudu 3,7% ettevõtte käibelolevatest aktsiatest.

Fond on oma märkuses välja toonud olulised tegurid aktsionäride jaoks väärtuse kasvu stagnatsioonis:

 • Ettevõtte aktsiad on erinevatel ajavahemikel: üks aasta, kolm aastat, viis aastat ja kümme aastat, võrreldes sarnaste indeksitega olnud kehvemad. Ettevõtte aktsia hind on tegelikult langenud enam kui 20% pärast seda, kui hr. Walters sai 2020. aasta jaanuaris tegevjuhiks.
 • Aktsia kaupleb maksustamise ja varahalduse alal suure allahindlusega võrreldes sarnaste ettevõtetega (Intuit Inc, Raymond James Financial Inc, Victory Capital Holdings Inc, Virtus Investment Partners Inc, Sculptor Capital Management Inc, Owl Rock Capital Corp).
 • Ettevõtte üldkulud on väikese kapitalisatsiooniga ettevõtte jaoks, mis on mitu aastat hädas olnud (sellest lähemalt hiljem), kõrged ja ülemäärased.
 • Fondi hinnangul ei realiseeri ettevõtte põhilised ärisegmendid TaxAct ja Avantax oma potentsiaali.
 • Turu kindlustunne ettevõtte vastu näib olevat veelgi halvenenud, kuna tuleviku kasumikordaja on rekordmadala lähedal (8,61x; allikas: Thompson Reuters Eikon) – isegi madalam kui eelmise aasta valimiskampaaniate ajal.

Suure tulemuslikkusega juhatusel on kohustus nimetada ametisse ja korralikult tasustada õiged juhid, kujundada tõhus strateegia, juhtida vastavalt ja jälgida kapitali jaotamist. Fond väidab, et Blucora juhatus on nendes valdkondades läbi kukkunud. Põhjaliku hinnangu põhjal näeb fond praegu ettevõtte juhtimises mitmeid probleeme, nagu ebapiisav kogemus kapitali juhtimisel, ebapiisav kogemus ettevõtte ümberstruktureerimisel, ümberkujundamisel ja väärtuse loomisel nii orgaaniliselt kui ka anorgaaniliselt (läbi ühendamise ja ülevõtmiste tegevuse).

Neid ärilisi vigu ja juhatuse liikmete asjakohaste kogemuste puudumist, mida saaks lahendada fondi algatuse kaudu, kinnitavad allpool loetletud finantsandmed.

Blucora Inc. tulu oli 2021. aastal 885,2 miljonit dollarit, võrreldes 2020. aasta 755 miljoni dollariga ja 2019. aastal 718 miljoni dollariga. Ettevõtte tulud on viimase kahe aasta jooksul pandeemiaeelsest perioodist keskmiselt kasvanud 11,2% aastas. Muude kasumlikkuse näitajate hulgas oli ärikasum 2021. aastal 28,5 miljonit dollarit, võrreldes -275,2 miljoni dollariga 2020. aastal ja 2,3 miljoni dollariga 2019. aastal ning EBITDA oli 2021. aastal 71,9 miljonit dollarit, võrreldes -235,3 miljoni dollariga 2020. aastal ja 46,5 miljoni dollariga 2019. aastal. Seega muutus ärikasum viimasel aastal taas positiivseks ja kasvas võrreldes eelmise pandeemiaeelse aastaga 1118%, samas kui ka eelmise aasta EBITDA muutus positiivseks ja kasvas 55% võrreldes viimase pandeemiaeelse aastaga.

Allikas: Thompson Reuters Eikon

Ettevõte näitab alates 2019. aastast üsna ühtlast tulude kasvutrendi, mis näitab vastupidavust koroonaviiruse piirangute vastu ja kaitset äritegevust mõjutavate ettenägematute majandusšokkide eest. 2020. aasta ärikasumi ja EBITDA stagnatsioon ja langus on osaliselt tingitud firmaväärtuse (ettevõtte immateriaalse põhivara väärtuse) mahakandmisest ning peegeldab osaliselt tegevuse ebaefektiivsust ja kehva ärijuhtimist praeguse juhatuse poolt.

Lisaks kinnitab tegevuse ebaefektiivsust ja halba juhtimist äritegevuse rahavoogude vähenemine alates 2019. aastast. Lisaks seisis ettevõte silmitsi pandeemiaga seotud finantsmõjudega. COVID-19 põhjustatud maksude esitamise tähtaegade ootamatu pikenemine tõi maksude ettevalmistamise segmendis kaasa ligikaudu 20 miljoni dollari suuruse lisakulu, mis on seotud suuremate turunduskulude, kõnekeskuse personali ja muude kuludega, kuna ettevõte töötas pikema maksuhooaja eduka lõpuleviimise nimel.

Allikas: Thompson Reuters Eikon

Võlakoormuse osas on netovõlg/EBITDA alates 2019. aastast langenud ja on registreerinud 6 korda madalama taseme. See näitaja jääb juhitavale tasemele, lähtudes indikaatori ajaloolisest seisundist. Samuti on alates 2019. aastast tõusnud võlanäitajad. Seda seletab asjaolu, et ettevõte kaasas võlakapitali HKFS-i omandamiseks, mis on nüüdseks saanud nimeks Avantax Planning Partners. Avantaxi omandamisega saavutas ettevõte täiendavaid kasvuvõimalusi: nõustamise varad kasvasid 2019. aastal aastaga 29% ja Avantax Planning Partners suurendas hallatava varade portfelli 5 miljardi dollari võrra.

Allikas: Thompson Reuters Eikon

Praegu kaupleb Blucora Inc. tervikuna võrreldes teiste selle valdkonna ettevõtete kordajatega odavalt:

 • Ettevõtte väärtus/EBITDA - 11,85x | Valdkonna keskmine - 23,32x
 • Ettevõtte väärtus/tulu - 1,43x | Valdkonna keskmine - 6,24x
 • Hind/RMPT väärtus - 2,48x | Valdkonna keskmine - 4,64x
 • Hind/vaba rahavoog - 16,76x | Valdkonna keskmine - 17,56x

Hind/tulu kaupleb konkurentidega võrreldes kõrgemal. Selle põhjuseks on tegevuskulude kiirem kasvutempo võrreldes tulude kasvutempoga. Teisisõnu peegeldab see kordaja tegevuse ebaefektiivsust, mida kavatsetakse parandada.

 • Hind/tulu - 110,59x | Valdkonna keskmine - 20,9x
 • Forward hind/tulu - 8,61x | Valdkonna keskmine - 13,47x

Allikas: Thompson Reuters Eikon

Eespool loetletud negatiivsete tegurite tõttu on ettevõtte väärtus alla selle valdkonna keskmise. Kuid tänu investeerimisfondi Engine Capital LP algatusele kasvab äri eeldatavasti kiiremini kui valdkond.

Uue juhtkonna ametisse nimetamine aitab optimeerida ettevõtte tegevust, tänu millele on oodata ärimarginaalide paranemist EBITDA tasemel, aidates kaasa ettevõtte väärtusele.

Seega võib ettepanek muuta praeguse juhatuse koosseisu, omada oluliselt positiivset mõju aktsionäride positsioonide väärtusele.

Teiseks: Insaiderite aktiivsus ja ühinemise/ülevõtmise tehingud

Täiendav positiivne tõusukäivitaja on ettevõtte aktsiate ostmine insaiderite poolt. Suurima osaluse muutuse tegid juhatuse liige Emst Mark ja finantsdirektor Mehlman Mark, kes omandasid juurde vastavalt +94% ja +23% varasematest osalustest.

Emst Markile ja Mehlman Markile kuuluvad praegu ettevõttes 0,2% ja 0,18% osalused, mille väärtus on vastavalt 1,7 ja 1,5 miljonit dollarit. Selline käitumine ettevõtete siseringis näitab, et juhid usuvad ettevõtte kasvu, näitavad oma motivatsiooni ja on valmis võtma vastutust oma rahaga riskides. Kokku omavad insaiderid 9,51% ettevõttest.

Lisaks on anorgaaniline kasvufaktor. Ettevõttel oli ühinemis- ja ülevõtmistehinguid aastatel 2021, 2020 ja 2019.

26.augustil 2021. aastal viis maksukeskse finantsplaneerimise liider Avantax lõpule ettevõtte Headquarters Advisory Group, LLC omandamise, mille kliendivarade kogumaht oli 30. juuni 2021. aasta seisuga ligikaudu 1,1 miljardit dollarit. Omandamine laiendab ettevõtte esindatust oma enda RIA (registreeritud investeerimisnõustaja), Avantax (registreeritud investeerimisnõustaja) osas üleriigiliselt. Seetõttu on Avantax Planning Partners omandamise lõpuleviimisega klientide koguvarasid kokku 1,3 miljardi dollari väärtuses liikunud Avantaxi sõltumatu töövõtja mudelilt RIA mudelile. Seega moodustas 1,3 miljardit dollarit ligikaudu 20% Avantaxi töötajapõhise RIA mudeli kliendivaradest 30. juuni 2021. aasta seisuga. Avantaxi töötajatepõhise RIA mudeli kliendivarade kogusumma hõlmab nii Avantaxi planeerimispartnerite varasid ja 1,3 miljardit dollarit omandatud klientide varasid, mis olid varem Avantaxi sõltumatu töövõtja mudeli osa.

Nagu eelnevalt mainitud, omandas Bluecora, Inc. investeerimisnõustaja Honkamp Krueger Financial Services Inc. ja nimetas selle 2020. aastal ümber Avantax Planning Partners nimeliseks ettevõtteks. Lepingu maht oli 100 miljonit dollarit. Omandamine andis Blucorale pärast tehingu lõpetamist tehingust väärtuslikku strateegilist ja rahalist kasu. Tegevjuht ütles, et omandamisega lisasid nad kiiresti kasvava ja väga kasumliku RIA (registreeritud investeerimisnõustaja) äri, mis suurendaks nende adresseeritavat turgu (TAM) ja laiendaks Blucora kasvuvõimalusi. Eeldati, et tehing suurendab ettevõtte tulusid ja marginaali kasvu. Teostatud tehing aitas kaasa EBITDA ja rahavoo kasvule.

2019. aastal osteti samuti 180 miljoni dollari eest 1st Global Inc aktsiaid, mis on maksudele keskendunud varahaldusettevõte, mis teeb koostööd CPA (sertifitseeritud raamatupidamine) ettevõtetega. Sel ajal töötas Dallase 1st Global peakontoris umbes 850 sõltumatu nõustajaga, kes haldasid umbes 18 miljardi dollari väärtuses kombineeritud klientide varasid ja 9 miljardit dollarit nõustamisvara. Ettevõte töötas umbes 350 sertifitseeritud raamatupidamise ettevõttega üle maailma. Pärast omandamist sai Blucora juurde ligikaudu 4500 nõustajat, kes haldavad ligikaudu 60 miljardi dollari suurust kliendivara.

Investeermisfirmade hinnangud:

14.12.2021 // JPMorgan Chase & Co. // 22 dollarit hinnasiht

05.11.2021 // Barrington Research // 23 dollarit hinnasiht

Allikas: marketbeat.com

Järeldus:

Blucora Inc. on aktsionäridele väärtuse loomise osas olnud pikka aega stagneerunud, kuna esineb sisemisi ebatõhususi, mis on aktsiahinna tõusu peamised pidurdajad. Investeerimisfondi Engine Capital LP algatusega palgata uusi, parema kvalifikatsiooniga juhatuse kandidaate eeldame, et Blucora aktsia tõuseb ühe aasta jooksul vähemalt 53.85%.

Kuidas ideed kasutada?

 1. Osta aktsiaid hinnaga 19.5 dollarit.
 2. Allokeeri ostmiseks mitte rohkem kui 2% oma portfellist. Tasakaalustatud portfelli koostamiseks võid kasutada meie analüütikute soovitusi.
 3. Müü kui hind jõuab tasemele 30 dollarit.

Kuidas osta Blucora Inc.?

Kui sul pole veel investeerimiskontot, ava see kohe: seda saab teha veebis, vaid 10 minutiga. Kõik, mida pead tegema, on täitma lühikese vormi ja kinnitama oma konto.

Pärast konto avamist saad aktsiaid osta ühel järgmistest viisidest:

Freedom24 veebiplatvorm: sisesta Veebiterminal otsingukasti BCOR.US (Blucora Inc. ticker NASDAQ-is) ja vali tulemustest Blucora Inc. Ava paremal kauplemisaknas turvaline sessioon, vali ostetavate aktsiate arv ja klõpsa nuppu Osta.

Freedom24 iPhone`i või Androidi rakendus: mine hinnaekraanile ja koputa paremas ülanurgas olevat otsinguikoon. Sisesta kuvatavasse otsingudialoogi BCOR.US (Blucora Inc. nimetus NASDAQ-is) ja valige otsingutulemustes Blucora Inc. Seejärel näed aktsiat turu jälgmisnimekirjas; toksa seda ja mine kuvatavas dialoogis vahekaardile Tellimus. Määra ostetavate aktsiate arv ja klõpsa nuppu Osta.


Osta Blucora Inc. aktsiaid >>


*Soovi korral on saadaval lisainfo. Väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse investeerimine hõlmab alati kapitalikaotuse ohtu. Klient peaks seda teadvustama, sealhulgas tutvuma riskide avalikustamise teatisega. Arvamused ja hinnangud on meie nägemus selle kuupäeva seisuga ning neid võidakse ette teatamata muuta. Vahendustasud või muud tasud võivad vähendada finantstulu. Varasem tootlus ei näita tulevasi tulemusi. See materjal ei ole mõeldud mis tahes finantsinstrumendi ostmise või müümise pakkumisena. Siinsed arvamused ja soovitused ei võta arvesse kliendi individuaalseid olusid, eesmärke ega vajadusi ega kujuta endast investeerimise nõustamisteenust. Selle ülevaate saaja peab siin nimetatud väärtpaberite või finantsinstrumentide osas iseseisvalt otsustama. Teavet on saadud allikatest, mida Freedom Finance Europe Ltd või tema sidusettevõtted ja/või tütarettevõtted (kõik koos Freedom Finance) peavad usaldusväärseteks. Freedom Finance ei taga selle info täielikkust ega täpsust, välja arvatud Freedom Finance`i ja või tema sidusettevõtete avalikustamise teavitus ja analüütikute seotus emitendiga, mis on analüüsi objektiks. Kõik hinnad on indikatiivsed väärtpaberite turu sulgemise hinnaga, kui ei ole sätestatud teisiti. • Teabeallikad

  https://www.blucora.com/investors

  https://www.blucora.com/news-releases/news-release-details/blucora-comments-statement-engine-capital

 • Soovituste hindamise metoodika vastavalt turu-uuringute kasutustingimustele